30 pages
 
 
 
 
 

Naamboekje van de edele groot achtbaare heeren directeuren en regeerders [...] der colonie Suriname


 
 
 
The text below has been generated automatically by OCR (Optical Character Recognition). This technique is not 100% error free. This is partly due to the fact that the OCR software can't read old print as well as modern print. This means that the text may contain incorrect characters. We are working to improve the OCR software. An estimated 93% of the characters on this page are correct.HAAR EDELE GROOT ACHT-»
BAAREdk Herren DIRECTEUREN en REGEERDERS der COL ON IE SURINAME.
Gecommitteerde wee*ens de Stad Amsterdam.
Mr. J O A C HIM RENDORP, Heers ian
Maraueite.
ABRAHAM DEDEL.
Mr. J. C. van der HOOP.
Mr. NICOLAAS KALKOEN.
JVeegens de Westindi/che Compagnie uyt dé Kamer Amsterdam.
Mr. NICOLAAS WARIN.
. . . A. HOPE.
j. WOLTHERS van de POLL.
Uyt de Kamer Zeeland.
Mr. CORNELIS van den HELMBOD' DA KT.
Uyt de Kamer van de Maaze. Mr. ADRIAAN LEONARD van HETEREtf,
Uyt de Kamer van H Noordskwartierj Mr. DIRK ELIAS van LOOZEN.
Uyt de Kamer' Stad en Lande. A A. van JDDEKINGE.
Secretaris. Mr. WILLEM SIX.