Bestanden & bestandsformaten

De masterbestanden (per pagina) van Early Dutch Books Online zijn in JPF aangeleverd, een variant van JP2. De keuze voor dit bestandsformaat hangt samen met de wens om de pagina's in grijswaarden of in kleur te scannen. Naast de masterbestanden worden er nog vele afgeleide bestanden geleverd die op de website worden gebuikt, zoals tekstbestanden in XML-formaat, kleinere JP2-bestanden voor afbeeldingen en PDF-bestanden om hele boeken/documenten in te presenteren. De masterbeelden zullen duurzaam worden opgeslagen in het e-Depot van de Koninklijke Bibliotheek.

Resultaat

Early Dutch Books Online is een project waarvoor meer dan 2 miljoen unieke pagina's van divers formaat ontsloten zijn. Zo is een unieke historische bron in Nederland digitaal beschikbaar gemaakt voor onderzoek naar aspecten van de laatachttiende-eeuwse cultuur.