Veelgestelde Vragen

Vragen waarop u het antwoord hieronder niet kunt vinden, kunt u stellen via dit formulier

Inhoudsopgave

De EDBO website
Zoeken & vinden
Gebruik van de resultatenlijst
Het boek bekijken en gebruiken
Technische vragen
Gebruiksvoorwaarden
Contact

Antwoorden

De EDBO website


 • Wat kan ik vinden op de website Early Dutch Books Online?
  Early Dutch Books Online geeft full-text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800; ookwel 'Bijzondere Collecties' genoemd.

 • Wat wordt verstaan onder 'Bijzondere Collecties'?
  De term 'Bijzondere Collecties' wordt gebruikt voor zeer uiteenlopend materiaal dat om welke reden dan ook zeldzaam, kostbaar en vaak ook kwetsbaar is. Het materiaal uit de Bijzondere Collecties wordt bewaard in depots die zijn voorzien van beveiliging en klimaatbeheersing. Het betreft oude gedrukte publicaties uit verschillende landen en in allerlei talen. Naast de gedrukte werken is er een grote hoeveelheid geschreven materiaal in de bibliotheken aanwezig, variërend van middeleeuwse manuscripten, latere handschriften, waaronder archieven van geleerden en kunstenaars, tot meer dan een miljoen brieven. Verder zijn er collecties kaarten en atlassen, prenten, foto's, sierpapier, boekbanden en typografisch materiaal.

 • Welke werken zijn geselecteerd voor de online collectie?
  Voor aanvang van het project zijn enkele selectiecriteria opgesteld. Zo is gekozen voor materiaal dat in de achttiende eeuw in Nederland is gedrukt, omdat in deze periode het 'moderne' lettertype, Romein, de overhand krijgt. In Romein gedrukt materiaal is goed te OCR'en. Daarom worden alleen de boeken in Romeinsschrift gedigitaliseerd. Het project omvat niet de gehele achttiende eeuw maar beperkt zich tot 1781-1800 omdat publicaties in deze tijd voornamelijk in Romein gedrukt werden. Deze keuze is gebaseerd op de overweging dat op deze wijze niet alleen het grootste aantal werken onder handen kan worden genomen, maar ook dat de kans op succesvolle digitalisering van de tekst het grootst is. Inhoudelijke overwegingen speelden bij deze eerste selectie dus minder een rol. Early Dutch Books Online richt zich voornamelijk op de zogeheten reguliere boeken, bestaat uit geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken. Zie Selectiecriteria voor meer informatie

 • Zijn bepaalde boeken buiten deze online collectie gehouden?
  Voor Early Dutch Books Online is een selectie gemaakt van oude drukken uit de periode 1781-1800. Deze heeft plaatsgevonden op basis van inhoudelijke en praktische criteria. Zo zijn boeken gedrukt in het Gotisch buiten de selectie gelaten, omdat de tekenherkenning van dit lettertype nog niet het gewenste resultaat oplevert. Zie Selectiecriteria voor meer informatie

 • Wat voor soort werken kan ik vinden op deze website?
  Early Dutch Books Online richt zich voornamelijk op de zogeheten reguliere boeken, die bestaan uit geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken. Waarbij de volgende thematische clusters zijn te onderscheiden: History & Politics, Economy & Trade, Science & Ideas, Religion & Society, Daily Life & Education, Visual Arts, Literature & Drama , Dramaturgy and Musicology, Dialogues en Genre parodies. Het totaal aantal gedigitaliseerde pagina's komt hiermee boven de twee miljoen uit.

 • Bevat de database enkel boeken in het Nederlands?
  Het accent ligt op "Nederlands materiaal", dat wil zeggen: in Nederland gedrukt of handelend over Nederland. De Nederlandse taal kan niet als strikt selectiecriterium worden gehanteerd, omdat Nederlands niet de standaard taal was voor uitgaven in die tijd; op de universiteiten Latijn gebruikt en aan het hof werd Frans gesproken. Voor het project is daarom zowel Nederlands- als Franstalig materiaal meegenomen. Zie Selectiecriteria voor meer informatie

 • Hoe is de kwaliteit van de gedigitaliseerde tekst?
  Goede beeldkwaliteit zorgt voor een optimaal OCR-resultaat. De tekenherkenning is van groot belang voor een goede ontsluiting van het materiaal. Hoe beter de tekenherkenning, hoe meer informatie de bezoeker van de website kan vinden. De tekenherkenning bij het project Early Dutch Books Online heeft te maken met enkele specifieke problemen. Zo wijkt bijvoorbeeld de spelling af die gebruikt wordt in de periode 1781-1800 en worden lettertekens gebruikt die nu niet meer gangbaar zijn. De lange "s" zag eruit als f. De software herkent deze letter niet als een "s" maar leest een "f".

 • Welke organisaties zijn verantwoordelijk voor deze website?
  Het project is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden. Deze bibliotheken hebben een groot aantal vergelijkbare, elkaar aanvullende en soms, bij gedrukt materiaal, elkaar deels overlappende Bijzondere Collecties. Boeken uit de Bijzondere Collecties van deze bibliotheken zijn gedigitaliseerd en op woordniveau doorzoekbaar gemaakt.

 • Waarom is de website EDBO tot stand gekomen?
  De afdelingen Bijzondere Collecties van de UB UVA, UBL en KB lanceerden eind oktober 2005 het initiatief tot 'Nationale Infrastructuur voor de Digitale Ontsluiting Bijzondere Collecties'. Dit is een plan voor een online bibliotheek voor de Humaniora, die bestaat uit volledig gedigitaliseerde objecten uit de Bijzondere Collecties van de betrokken instellingen. Door de collecties uit deze drie bibliotheken, en in een later stadium ook uit andere bibliotheken te digitaliseren en toegankelijk te maken, komt een groot corpus van moeilijk bereikbare werken beschikbaar voor de wetenschap en het onderwijs. Early Dutch Books Online is een eerste stap in de richting van deze online bibliotheek.

 • Wat maakt de website EDBO tot een bijzonder nuttige site voor het inzien van oude boeken?
  Zonder bronnenmateriaal is onderzoek in de geesteswetenschappen ondenkbaar. Elektronische ontsluiting draagt bij aan de efficiëntie, effectiviteit en betrouwbaarheid van het onderzoek en biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van onderzoek. Digitalisering brengt daarmee wetenschappelijke doorbraken binnen bereik. Daarvoor is wel de beschikbaarheid van grote tekstcorpora noodzakelijk. Early Dutch Books Online maakt dergelijke grote bestanden toegankelijk.

 • Waar kan ik, van de boeken die online te lezen en downloaden zijn, de fysieke exemplaren inzien?
  Jaarpashouders van de deelnemende bibliotheken (Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Koninklijke Bibliotheek) kunnen materiaal uit de Bijzondere Collecties raadplegen, tenzij er beperkende maatregelen zijn genomen vanwege de conditie of de uitzonderlijke kostbaarheid van het stuk. Met behulp van een origineel signatuur kan het materiaal worden geraadpleegd in de daarvoor bestemde Leeszaal Bijzondere Collecties. U vind de bezoekadressen van de leeszalen via de Contactpagina.

Zoeken & vinden


 • Hoe vind ik een boek?
  Binnen de website EDBO kunt u de complete inhoud van boeken uit de periode 1781-1800 doorzoeken. Om direct toegang te krijgen tot deze full-text bestanden kunt u zoeken via een algemene zoekbalk en uitgebreid zoeken.

 • Is het mogelijk om ook exact te kunnen zoeken in Early Dutch Books Online?
  Dat hangt af van wat u onder exact verstaat. U kunt zoeken in de full-text. Dat kan exact op woordniveau. U kunt via 'Uitgebreid zoeken' ook op de vier meest gebruikte ingangen in de metadata zoeken.
  Mocht u op nog meer ingangen willen zoeken, dan kunt terecht op de STCN, deze catalogus biedt maar liefst 21 verschillende zoekingangen.

 • Ik mis bepaalde uitgebreide zoekmogelijkheden. Waarom zijn die er niet?
  Vanwege de omvang van het projectbudget hebben we er voor gekozen de zeer uitgebreide zoekmogelijkheid die de STCN biedt, niet nogmaals na te bouwen op Early Dutch Books Online. De toegevoegde waarde van deze site ligt op het zoeken binnen de volledige tekst. In de komende tijd worden de zoekmogelijkheden verbeterd.

 • De mogelijkheden van de website lijken eenvoudig. Waarom is hier voor gekozen?
  We kunnen ons goed voorstellen dat u meer, betere of andere gebruiksmogelijkheden op de website wenst. Het is een keuze geweest om zoveel mogelijk pagina's te scannen met het budget dat beschikbaar was. Ten gunste van meer gedigitaliseerde pagina's is er voor gekozen een eenvoudige, doch bruikbare website te lanceren. In de komende tijd worden de gebruiksmogelijkheden geleidelijk aan uitgebreid.

 • Ik wil zoeken op titel, auteur, jaar, taal. Hoe doe ik dat?
  Het venster 'Uitgebreid Zoeken' biedt u de mogelijkheid te zoeken op deze ingangen. Indien u nog uitgebreider wilt zoeken op specifieke metadata, verwijzen wij u graag door naar de STCN-catalogus.

 • Kan ik boeken zoeken via de Uitgelicht-carrousel?
  Nee, dat kan niet. De carrousel toont enkele topstukken geselecteerd door conservatoren. Het zijn enkel deze topstukken die u vervolgens uitgebreider kunt bekijken. Voor overige titels kunt u zoeken via de zoekbalk.

 • Waarop is de keuze van de boeken in "Uitgelicht" gebaseerd? Zijn deze boeken net aangeschaft? Net verkregen uit schenking? Net gedigitaliseerd? Van een bekende auteur?
  "De keuze van de curator": deze boeken zijn door de curatoren uit de drie deelnemende bibliotheken geselecteerd.

 • Ik ben op zoek naar drukker/uitgever of signatuur, waar kan ik die vinden?
  Gegevens over de uitgeverij of signatuur vindt u op twee plekken: 1) in de beschrijving onder de titel in de resultatenlijst en 2) op weergave niveau onder de knop "Details van dit object"

 • Ik wil kunnen zoeken op onderwerpstrefwoord. Hoe doe ik dat?
  Dit kan met behulp van de Engelstalige onderwerpstrefwoorden die de STCN gebruikt. Deze kunt u invullen in de zoekbox van Early Dutch Books Online. U krijgt dan een resultatenlijst met boeken over het betreffende onderwerp. In de lijstweergave van de zoekresultaten kunt u op het "plus-icoontje" onder de auteursnaam klikken; in het veld "Onderwerpstrefwoord" ziet u dan het door u gekozen onderwerpstrefwoord. U kunt ook op onderwerpstrefwoord zoeken in het ‘Uitgebreid zoeken’ scherm. Zodra u in dat scherm een zoekterm intypt in het veld ‘Onderwerpstrefwoord’, krijgt u zoeksuggesties te zien die u verder op weg kunnen helpen bij uw zoekactie.

 • Ik zou graag de mogelijkheid hebben om alleen titelpagina's, titelprenten of illustraties te kunnen zoeken. Waarom kan dat niet?
  We begrijpen dat u dit soort functionaliteiten op prijs stelt. Om dit mogelijk te maken moet elk boek apart worden doorgebladerd, en dit soort pagina's handmatig worden gelabeld als zoekingang. Dat is voor 10.000 boeken erg arbeidsintensief, en dus duur. Het is een keuze geweest om zoveel mogelijk pagina's te scannen met het budget dat beschikbaar was.

 • Als ik op een woord als "opstellen" zoek, wil ik ook bladzijden met "opftellen" kunnen vinden, omdat ik weet dat een "lange s" door de OCR- software vaak als "f" gelezen wordt. Waarom kan dit niet?
  Dit komt omdat fuzzy search op dit moment niet mogelijk is. U kunt de bladzijden met varianten wel vinden door te zoeken met behulp van boleaanse operatoren en wildcards.

 • Als ik op een woord als "herder" zoek, wil ik ook resultaten met "herders" zien. Waarom kan dit niet?
  Dit komt omdat fuzzy search op dit moment niet mogelijk is. U kunt de varianten wel vinden door te zoeken met behulp van boleaanse operatoren en wildcards.

 • Ik mis uitleg hoe ik precies in de site kan zoeken en bladeren, bv. in de vorm van zoekdemo's of filmpjes. Waarom zij die er niet?
  We begrijpen dat u dit soort hulpmiddelen op prijs stelt. Uit onderzoek van vergelijkbare websites blijkt echter dat deze in de praktijk weinig gebruikt worden. Het is een keuze geweest om zoveel mogelijk pagina's te scannen met het budget dat beschikbaar was. Ten gunste van meer gedigitaliseerde pagina's is er voor gekozen een eenvoudige website te lanceren, zonder zoekdemo's of instructiefilmpjes.

 • Ik wil graag in de STCN kunnen zien of een titel digitaal beschikbaar is in Early Dutch Books Online. Kan dat? Hoe dan?
  Een record in de STCN kan het veld "URL" bevatten. Voor de boeken die op Early Dutch Books Online beschikbaar zijn, treft u in dat veld een link naar het full-text boek aan.

 • Zijn de boeken op Early Dutch Books Online ook via The European Library en Europeana toegankelijk?
  Er wordt op dit moment hard gewerkt om deze boeken ook via The European Library en Europeana toegankelijk te maken . Het zal via deze diensten nog niet mogelijk zijn om op woordniveau in de boeken te zoeken; dat kan voorlopig alleen via Early Dutch Books Online

Gebruik van de resultatenlijst


 • Klopt het dat het woord dat ik zoek niet altijd te zien is in de beschrijving van het boek?
  Ja dat klopt. Het kan gebeuren dat u in de beschrijving uw zoekwoord niet aantreft. Dit wil echter niet zeggen dat het woord niet in de tekst van het boek zelf te vinden is. Als u op de boektitel klikt, ziet u een bladzijde waarop uw zoekterm in blauw is gehighlight.

 • Hoe verander ik de resultatenlijst van lijst naar gallerij, of visa versa?
  De resultatenpagina bevat rechtsboven twee blauwe icoontjes. Klik op het linker icoon voor lijstweergave en op het rechter icoon voor galerijweergave.

 • In de galerijweergave van de zoekresultaten kan ik niet op de plaatjes klikken om het hele boek te zien, maar alleen op de titels onder de plaatjes. Dat vind ik onhandig. Waarom is dat zo gedaan?
  Wij kunnen ons voorstellen dat u een andere voorkeur heeft. We hebben overwogen de plaatjes ook klikbaar te maken. We onderzoeken de komende tijd wat onze gebruikers vinden van de gekozen functionaliteit. Op basis van hun feedback maken we een definitieve keuze. U kunt uw feedback doorgeven via de Contactpagina.

 • Hoe bookmark ik een titel/resultaat?
  Klik eerst op het Bookmark & Deel icoon. In het menu dat verschijnt kiest u nu de bovenste optie (Bookmark)

 • Hoe plaats ik een titel/resultaat in Delicious?
  Klik eerst op het Bookmark & Deel icoon. In het menu dat verschijnt kiest u nu de tweede optie (Delicious)

 • Ik gebruik Facebook. Op welke manieren kan ik de inhoud van de site met mijn vrienden delen?
  Dat kan op 3 niveaus
  1. Een lijst met gevonden boeken delen: Klik op het Facebook-icoon rechtsboven de lijst (of thumbnailgalerij) met zoekresultaten
  2. Een boek delen: Klik in de lijstweergave van de zoekresultaten op het Bookmark & Deel -icoon, dat vindt u rechts naast de titel van het boek. Kies nu de Facebook-knop om de URL van dit boek te delen.
  3. Een bladzijde uit een boek delen: Klik in de objectweergave op het Bookmark & Deel -icoon, dat vindt u rechtsboven de gescande boekbladzijde. Kies nu de Facebook-knop om de URL van deze bladzijde te delen.

 • Hoe maak ik een titel bekend via Twitter, Linkedin, Facebook of Hyves?
  Klik eerst op het Bookmark & Deel icoon. In het menu dat verschijnt kiest u nu de derde, vierde, vijfde of zesde optie (Twitter, Linkedin, Facebook of Hyves)

 • Hoe verzend ik een titel via e-mail?
  Klik eerst op het Bookmark & Deel icoon. In het menu dat verschijnt kiest u nu de onderste optie (Email)

 • Hoe download ik een boek als PDF?
  Hiervoor heeft u 2 opties: door te klikken op het blauwe download-icoon, of via het rode PDF-icoon. Beide iconen vindt u rechts van een zoekresultaat. U download in beide gevallen het hele boek als PDF-bestand.

 • Hoe download ik de tekstversie van een boek?
  Dit kan indirect door de tekst zelf te selecteren en naar een Word-bestand te kopiëren.

Het boek bekijken en gebruiken


 • Hoe kan ik in een boek zoeken?
  Klik het gewenste resultaat in de resultatenlijst aan. Hiermee komt u op de pagina waar de eerste pagina van het boek in groot scherm zichtbaar is. Aan de linkerkant van de pagina bevindt zich de bladerkolom. Hiermee kunt u gemakkelijk navigeren tussen de pagina's die de door u opgegeven zoekterm bevatten. Indien het boek ook op andere woorden dan de opgegeven zoekterm wilt doorzoeken, kunt het boek downloaden als PDF en vervolgens binnen de PDF zoeken.

 • Waarom komt de tekst uit mijn document niet overeen met de tekstvariant van de website?
  Goede beeldkwaliteit zorgt voor een optimaal OCR-resultaat. De tekenherkenning is van groot belang voor een goede ontsluiting van het materiaal. Hoe beter de tekenherkenning, hoe meer informatie de bezoeker van de website kan vinden. De tekenherkenning bij het project Early Dutch Books Online heeft te maken met enkele specifieke problemen. Zo wijkt bijvoorbeeld de spelling af die gebruikt wordt in de periode 1781-1800 en worden lettertekens gebruikt die nu niet meer gangbaar zijn. De lange "s" zag eruit als f. De software herkent deze letter niet als een "s" maar leest een "f".

 • Als ik een PDF gedownload heb, dan merk ik dat in de eigenschappen van het document de metadatavelden (auteur, titel....) leeg zijn Waarom is dit?
  Het is een strategische keuze geweest om zoveel mogelijk pagina's te scannen met het budget dat beschikbaar was. Omdat het toevoegen van metadata aan een PDF extra geld kost, is er voor gekozen dit niet te doen ten gunste van meer gedigitaliseerde pagina's.

 • Ik wil thumbnails van alle bladzijden uit een boek in 1 keer opvragen. Kan dat?
  Dat kan op dit moment niet. U kunt wel het hele boek als PDF downloaden om u visueel in het boek te oriënteren (bijv. een volgend hoofdstuk vinden, alle illustraties, de inhoudsopgave, eventuele strepen van gebruikers, etc.)

 • Ik wil alle tekst van een boek in 1 keer downloaden. Kan dat?
  Als u de platte, ge-OCR'de tekst bedoelt, dan kan dat op dit moment niet. U kunt dit slechts pagina voor pagina doen. U kunt echter wel het hele boek als PDF downloaden en dat bestand naar platte tekst converteren.

 • Ik wil de teksten van een aantal boeken tegelijk in 1 keer downloaden als zip-file. Kan dat?
  Voor zowel de platte, ge-OCR'de tekst als voor de tekst in PDF-formaat is dat op dit moment niet mogelijk.

 • Ik wil de URL van een boek of boekbladzijde opslaan. Hoe doe ik dat?
  • Voor een boek: Klik in de lijstweergave van de zoekresultaten op het Bookmark & Deel -icoon, dat vindt u rechts naast de titel. Kies nu de bovenste optie "Bookmark" om de URL van dit boek op te slaan in de Bookmarks of Favorieten van uw browser. Via de andere opties in het Bookmark & Deel-menu kunt u bv. de URL van het boek naar uw emailadres of Twitter sturen.
  • Voor een boekbladzijde: Klik in de objectweergave op het Bookmark & Deel -icoon, dat vindt u rechtsboven de gescande boekbladzijde. Kies nu de bovenste optie "Bookmark" om de URL van deze bladzijde op te slaan in de Bookmarks of Favorieten van uw browser. Via de andere opties in het Bookmark & Deel-menu kunt u bijv. de URL van de bladzijde naar uw e-mailadres of Twitter sturen.

 • Ik ben verbaasd dat bij het openen van een boek je de ene keer op bijvoorbeeld pagina 58 terecht komt, en de andere keer op pagina 12. Hoe komt dat?
  U ziet bij het openen van het boek standaard de pagina waarop uw zoekterm de eerste keer voorkomt. Afhankelijk van uw zoekterm kan dit de ene keer pagina 58 zijn, en de andere keer bladzijde 12. De zoekterm is gehighlight in blauw.

 • Op dit moment kan ik het hele boek als PDF downloaden. Ik wil eigenlijk alleen maar een stukje van het boek als PDF hebben, bijvoorbeeld 5 pagina's. Waarom kan dat niet?
  Dit heeft te maken met de capaciteit van de server waarop de website draait. Het kost relatief veel rekenkracht om on-the-fly een PDF van geselecteerde pagina's te generen. Dit is niet het geval voor PDFs van het hele boek, omdat deze kant-en-klaar op de server zijn opgeslagen. Wanneer de servercapaciteit uitgebreid wordt, zal het wel mogelijk zijn om passages uit boeken als PDF te downloaden.

 • De paginering van het boek op de website is anders dan de paginanummering in de inhoudsopgave van het boek. Hierdoor kan je niet goed zoeken op paginanummer. Kunnen jullie hier iets aan doen?
  Tijdens het digitaliseren van het boek worden automatisch de omslag, de binnenkant van de omslag, de titelpagina en de daarop volgende bladzijden in het begin van het boek meegeteld als aparte pagina's. Hierdoor kan het voorkomen dat de bladzijde met paginanummer 1, op de website paginanummer 13 krijgt. Dit is in principe te corrigeren, maar omdat daarvoor bijna 10.000 boeken handmatig moeten worden doorgebladerd, is hier vanuit financieel oogpunt niet voor gekozen.

Technische vragen


 • De homepage lijkt te groot, ik moet de horizontale scrollbar telkens van links naar rechts schuiven. Hoe komt dat?
  De website is voor een resolutie van 1280 pixels breed gebouwd. U gebruikt waarschijnlijk een beeldscherm met een lagere resolutie.

 • In welke browser kan ik de website EDBO het beste bekijken?
  In principe is de website EDBO zo gebouwd dat deze in alle browsers goed werkt, zowel voor pc als mac. Mocht u toch onregelmatigheden tegenkomen, bijvoorbeeld in de lay-out, dan kunt u ons dit laten weten via de Contactpagina.

 • Ik krijg een foutmelding wanneer ik een zoekopdracht invoer. Wat nu? Hoe komt dit?
  Probeer het nogmaals met een ander zoekwoord. Blijft u herhaaldelijk foutmeldingen krijgen, neem dan contact met ons op via de Contactpagina

 • Tijdens het doorlezen van het document ben ik erachter gekomen dat een aantal pagina's ontbreken. Hoe kom ik alsnog aan deze pagina's en waar kan ik dit melden?
  Neem contact met ons op via de Contactpagina en probeer zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke pagina's u mist.

Gebruiksvoorwaarden


 • Ik wil stukken tekst uit een boek gebruiken voor een scriptie. Mag dat?
  Ja, dat mag. Al onze boeken zijn vrij van auteursrecht. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

 • Hoe verwijs ik naar de verschillende informatiebronnen in mijn bronnenlijst?
  Volgens onze gebruiksvoorwaarden moet uw bronvermelding het volgende bevatten:
  - gegevens over het boek, waaronder (indien bekend): auteur, titel, verschijningsjaar
  - de bibliotheek waaruit het boek(onderdeel) afkomstig is, en
  - deze website als bron waaruit het materiaal is overgenomen

  In de uitgebreide titelpresentatie, of onder het tabblad "Details van dit object" vindt u de auteur, titel, verschijningsjaar en bibliotheek van oorsprong van het boek.

Contact


 • Hoe meld ik door mij geconstateerde fouten op de website; zoals bijvoorbeeld boekpagina's die ontbreken?
  Neem contact met ons op via de Contactpagina, en probeer zo nauwkeurig mogelijk de door u geconstateerde fout te omschrijven.

 • Ik ken nog een andere website die ook erg nuttig kan zijn voor gebruikers van deze website. Hoe maak ik dit aan jullie kenbaar?
  U kunt dit melden via de Contactpagina