Gebruiksvoorwaarden

Doelstelling

Early Dutch Books Online heeft als doel het gratis en integraal beschikbaar stellen van gedigitaliseerde boeken uit de periode 1781-1800 (in totaal ruim 2 miljoen pagina's), als resultaat van een samenwerkingsverband van de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden en de Koninklijke Bibliotheek.

Gebruiksvoorwaarden: wat mag u doen met dit materiaal?

Er rust geen auteursrecht meer op de afzonderlijke boeken, noch op hun onderdelen (illustraties, artikelen e.d.). U mag ze gratis downloaden, printen en verder verspreiden voor elk soort gebruik (al dan niet commercieel, op papier of digitaal), mits u de bron vermeldt:

  1. gegevens over het boek, waaronder (indien bekend): auteur, titel, verschijningsjaar
  2. de bibliotheek waaruit het boek(onderdeel) afkomstig is, en
  3. deze website als bron waaruit het materiaal is overgenomen.
In de uitgebreide titelpresentatie, of onder het tabblad "Details van dit object" vindt u de auteur, titel, verschijningsjaar en bibliotheek van oorsprong van het boek.

De website bevat ook toelichtende teksten van medewerkers van de samenwerkende bibliotheken. Ook deze teksten mag u voor elk doel overnemen, mits met bronvermelding:

  1. indien vermeld: de auteur zelf en/of de bibliotheek waarvan de tekst afkomstig is, en
  2. deze website als bron waaruit het materiaal is overgenomen.

N.B. Het is niet toegestaan om de gehele boekendatabank/website of substantiële delen ervan over te nemen en verder te verspreiden. Daarvoor heeft u toestemming nodig van de drie bibliotheken, als rechthebbenden. Gebruik hiervoor het contactforumlier op deze website.

Rechthebbenden

Deze website inclusief de boekendatabank is een gezamenlijke publicatie van de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden en de Koninklijke Bibliotheek, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn. Dit betekent dat u niet zonder hun toestemming de website en/of de gehele databank of substantiële delen eruit mag kopiëren en/of verder verspreiden. Dat mag u wel doen met afzonderlijke boeken wanneer die samen geen substantieel deel uitmaken van de totale databank of website, op voorwaarde dat u de bron volledig vermeldt (zie hierboven).

Versie 29-03-2011