Kwaliteit

Binnen de Koninklijke Bibliotheek wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de digitale beelden. Het materiaal dient te voldoen aan strenge eisen. Er is bij de keuze van het uitvoerende bedrijf zorgvuldig in kaart gebracht welke kwaliteit een bedrijf moet leveren. Tijdens het project zijn deze eisen zorgvuldig in de gaten gehouden door middel van kwaliteitscontroles met een generieke controleapplicatie. Hierbij is niet alleen het correcte aantal bestanden gecontroleerd, de juiste bestandsnamen, de correcte samenhang tussen bestanden maar ook of de bestanden inhoudelijk en technisch correct zijn opgeleverd.

Kwaliteit van de tekenherkenning

Goede beeldkwaliteit zorgt voor een optimaal OCR-resultaat. De tekenherkenning is van groot belang voor een goede ontsluiting van het materiaal. Hoe beter de tekenherkenning, hoe meer informatie de bezoeker van de website kan vinden. De tekenherkenning bij het project Early Dutch Books Online heeft te maken met enkele specifieke problemen. Zo wijkt bijvoorbeeld de spelling af die gebruikt wordt in de periode 1781-1800 en worden lettertekens gebruikt die nu niet meer gangbaar zijn. De lange "s" zag eruit als f. De software herkent deze letter niet als een "s" maar leest een "f".