385 pagina's
 
 
 
 
 

Vermaakelyke reizen, door het grootste gedeelte van het Duitsche Ryk; gedaan in den jaare 1782 en 1783


 
 
Pagina 354