252 pagina's
 
 
 
 
 

Beschryving der proefneemingen met konstige lugtbollen, die in't voorleeden jaar, meestendeels te Parys; opgelaten zyn. / By Faujas de Saint-Fond. ; Translated from the French into Dutch and ann. by M. Houttuyn


 
 
Pagina 227