104 pagina's
 
 
 
 
 

De joodsche wandelaar. Een weekblad tot nut van't algemeen


 
 
Pagina 11