322 pagina's
 
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. / (By Dirk Leonard Oskamp et al.)


 
 
Pagina 1