138 pagina's
138 pagina's bevat(ten) "wel edele heeren" naamboek
 
 
 
 
 

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1793. alhier in weezen zyn bevonden


 
 
Pagina 1