134 pagina's
1 pagina's bevat(ten) "wel edele heeren" naamboek
 
 
 
 
 

Naamboek, van den hoog edele gestrenge heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1794. alhier in weezen zyn bevonden


 
 
Pagina 1