168 pagina's
1 pagina's bevat(ten) "wel-edele heeren" naamboekje
 
 
 
 
 

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in february 1787 [...]. Nevens de [...] collegien [...] op de buiten comptoiren van Nederlands India


 
 
Pagina 1