432 pagina's
1 pagina's bevat(ten) goa
 
 
 
 
 

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen


 
 
Pagina 17