534 pagina's
 
 
 
 
 

Brieven over de Vereenigde Nederlanden.


 
 
 
Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. Naar schatting is op deze pagina 98% van de tekens correct.350 BRIEVEN OVER DE VEREEN. NEDERE.
paarden ziet men geheele verzamelingen van gouden en zilveren zweepen, welke hunne paarden, of die van derzelver voorvaderen, met harddraven gewonnen hebben, en houden dezen fchat, naast hunne paarden zelve, voor de edelfte liefhebberij ; waartegen eenige boeren groote porceleinkasten, die opgevuld zijn met beftrikte bruiloftspijpen van hunne geheele familie, daarvoor uitventen. Ik heb zelfs van een man gehoord te Rotterdam , die , om de eigenaar te zijn van eene zeer zeldzaame liefhebberij , een aanzienlijke fom gelds verfpilde aan eene verzameling van alle mooglijke foorten van fchoenen en knoopen.
Onder de nationaale fpelen verdient de kolfbaan, zo wel om haare algemeenheid, als om haare nuttigheid zekerlijk de eerfle plaats. Voor zo veel ik weet, is dit fpel alleen bekend in de Nederlanden , en gefchicd op de navolgende wijze. Op eene harde vloer, die van veertig tot zestig voeten lang , en volmaakt vlak en effen zijn moet, zijn, aan beide einden, eenige voeten van de fchutting , twee paaien in^den grond geftoken. Ieder fpeler heeft eene met leder overtrokken zijden bal, die veerkrachtig is , benevens een fïok van vier voeten lang, hebbende aan het beneden einde een koperen met lood gevulde kolf, omtrent drie duimen
lang