88 pagina's
1 pagina's bevat(ten) Naamlijst
 
 
 
 
 

Naamlijst der heeren grietslieden en secretarien in Vriesland, van de vroegste tijden af, tot op het tegenwoordige


 
 
 
Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. Naar schatting is op deze pagina 87% van de tekens correct.N A A M L IJ S T
DER
H E E R E N
GRIETSLIEDEN
E N
SECRETARIEN
I N
VRIESLAND,
van
DE VROEGSTE TIJDEN AF, TOT OP HET TEGENWOORDIGE; met de JAAREN van AANSTELLINGE. IN RANG DER G RIET E NI EN.
TE LEEUWARDEN, Gedrukt bij JOHANNES SEYDEL, Boekverkooper op den hoek van de Komngltraat, 1785-