32 pagina's
 
 
 
 
 

Naam- en dag-register van de [...] officieren der manhafte schuttery der stad Leyden, op het jaar MDCCLXXXIX


 
 
 
Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. Naar schatting is op deze pagina 81% van de tekens correct.NAAM- en DAG-REGISTER
Van de
Hiteren CAPITEINEN, LUITENANTS en vérdere OFFICIEREN
MANHAFTE
ISCHUTTERY
der STAD
L E Y D E N,
Op h.t Jaar / g \ m d c c l x x x li x.
f mi tw ï£
r E L E Y D E N, By KAREL DELFOS en ZOON,
Boekverkoopers op de Breedëftrast by de Hoogewoerts - brugge. Met Privilegiën.